Obrázky ALMA ukazují, co se děje pod Jupiterovými bouřkami


Animace umělců zobrazující Jupitera v rádiových vlnách s ALMA a ve viditelném světle s HST (Hubble Space Telescope). Přes ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), I. de Pater et al .; NRAO / AUI NSF, S. Dagnello; NASA / Hubble

Národní rozhlasová astronomická observatoř zveřejnila tyto nové rozhlasové snímky Jupitera 20. srpna 2019. Jsou vyrobeny pomocí Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) v severním Chile. Ukazují Jupiterovu atmosféru až do 30 km (50 km) pod nejvyšším viditelným oblakem na planetě, který je tvořen amoniakovým ledem. NRAO napsal:

Vířící mraky, velké barevné pásy, obří bouře - krásná a turbulentní atmosféra Jupiteru byla mnohokrát předvedena. Ale co se děje pod mraky? Co způsobuje mnoho bouří a erupcí, které vidíme na „povrchu“ planety? Aby to bylo vidět, nestačí viditelné světlo. Musíme studovat Jupitera pomocí rádiových vln.

Imke de Pater z University of California, Berkeley je hlavním autorem nové rozhlasové studie Jupiterových bouří. Její tým pořídil snímky pomocí dalekohledu ALMA několik dní poté, co amatérští astronomové v lednu 2017 spatřili erupci v Jupiterově jižním rovníkovém pásu. Podle NRAO:

Nejprve bylo vidět malé světlé bílé chocholice a poté bylo pozorováno velké přerušení pásu, které trvalo týdny po erupci.

Takové erupce na Jupiteru lze přirovnat k bouřkám na Zemi a jsou často spojeny s bleskovými událostmi, uvedl NRAO.

Imke de Pater vysvětlil:

ALMA nám umožnila vytvořit trojrozměrnou mapu distribuce plynného amoniaku pod mraky. A poprvé jsme po energetické erupci na Jupiteru mohli studovat atmosféru pod vrstvami amoniakového oblaku.

Zobrazit větší. | Sférická mapa ALMA Jupiteru ukazující distribuci plynného amoniaku pod cloudovou Jupiterovou oblakem. Obrázek přes ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), I. de Pater et al .; NRAO / AUI NSF, S. Dagnello.

De Pater a její kolegové použili ALMA ke studiu atmosféry pod oblakem a narušeným pásem při rádiových vlnových délkách a porovnali je s UV-viditelným světlem a infračervenými obrazy vytvořenými s jinými dalekohledy přibližně ve stejnou dobu. Ona řekla:

Naše pozorování ALMA jsou první, která ukazují, že během energetické erupce dochází k vysoké koncentraci plynného amoniaku. Kombinace pozorování současně na mnoha různých vlnových délkách nám umožnila podrobně prozkoumat erupci. To nás vedlo k potvrzení současné teorie, že energetické oblaky jsou spouštěny vlhkou konvekcí na bázi vodních mraků, které jsou umístěny hluboko v atmosféře.

Chřipky přivádějí plynný amoniak z hloubky atmosféry do vysokých nadmořských výšek, vysoko nad hlavním oblakem amoniakového oblaku.

Plochá mapa Jupiteru v rádiových vlnách s ALMA (nahoře) a viditelné světlo s Hubbleovým vesmírným dalekohledem (dole). Erupce v jižním rovníkovém pásu je viditelná na obou obrázcích. Obrázek přes ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), I. de Pater et al .; NRAO / AUI NSF, S. Dagnello; NASA / Hubble.

Sečteno a podtrženo: Poté, co amatérští astronomové v lednu 2017 spatřili erupci v Jupiterově jižním rovníkovém pásu, astronomové použili dalekohled ALMA k získání rádiových snímků planety, což ukazuje vysoké koncentrace plynného amoniaku, které vznikly během erupce.

Zdroj: První ALMA mapy milimetrových vlnových délek Jupiteru, se studiem konvekce o více vlnových délkách

Přes NRAO