Místo přistání Mars 2020

Tento snímek byl pořízen nástroji NASA Mars Reconnaissance Orbiter, který pravidelně pořizuje snímky potenciálních přistávacích míst pro budoucí mise. Obrázek přes NASA / JPL-Caltech / ASU.

Toto je kráter Jezero na Marsu, plánované místo přistání pro nasměrovací misi NASA Mars 2020. NASA popsala oblast takto:

Na starověkém Marsu byly vyřezávány kanály a transportovány sedimenty, které vytvářely fanoušky a delty v povodí jezer. Zkoumání spektrálních dat získaných z orbity ukazuje, že některé z těchto sedimentů mají minerály, které naznačují chemickou změnu vodou. Zde v deltě Jezero Crater obsahují sedimenty jíly a uhličitany.

Mise Mars 2020 je načasována pro zahájení příležitosti v červenci / srpnu 2020, kdy jsou Země a Mars v dobré poloze vůči sobě navzájem pro přistání na Marsu. Je to proto, že cestování na Mars v tomto okamžiku vyžaduje méně energie ve srovnání s jinými časy, kdy jsou Země a Mars na svých oběžné dráze na různých pozicích.

Sečteno a podtrženo; Obrázek kráteru Jezero, plánovaného místa přistání pro misi NASA Mars 2020.

Přes NASA