Duhová hovoří nad Pennsylvánii

Zobrazit na komunitních fotkách EarthSky. | Rainbow mluvil přes Karl Diefenderfer.

Náš přítel Karl Diefenderfer v Quakertown v Pensylvánii zachytil tento snímek 10. května 2019 kolem 18:15. Napsal:

Rainbow paprsky jsou vždy léčit ...

Les Cowley na skvělé webové stránce Atmosférická optika nabízí toto vysvětlení pro paprsky duhy:

Stíny na obloze se podle perspektivních efektů přibližují k antisolárnímu bodu, který je také středem duh. Když mraky nebo husté dešťové sprchy zatínají světlo dopadající do vašeho duhového kužele, stínované dešťové kapky již nemohou posílat paprsky duhy směrem k vašemu oku. Výsledkem je jedno nebo více tmavých radiálních paprsků soustředěných na antisolárním bodě a způsobující, že duha někdy připomíná kolo vozu. Jasné paprsky jsou podobné anticrepuskulárním paprskům s tou výjimkou, že světlo je nasměrováno do specifických směrů velkými dešťovými kapkami spíše než široce rozptýleno prachem a aerosoly.

Někdy, když se mraky rychle pohybují po obloze, se zdá, že se duhové kolo otáčí.

Jas nestínovaných oblastí pěkně ilustruje, kolik světla duhy je vrháno uvnitř jeho okraje při odchylkách větších než je minimální úhel duhy.

Děkuji, Karl a Les!

Sečteno a podtrženo: Fotografie duhových paprsků.