Vrána a jižní kříž

Zobrazit na komunitních fotkách EarthSky. | Dr. Ski ve Valencii na Filipínách napsal: „Corvus (Vrána) a Crux (Jižní kříž) mají na nebeské sféře stejný vzestup. To znamená, že projíždějí současně poledník (přibližně 20:30 místního času). Pokud pobýváte ve středních severních šířkách ... hledejte v tuto chvíli známý polygon Corvusu. Potom extrapolovejte čáru přibližně 40 ° dolů, abyste získali představu o tom, jak daleko je pod vaším horizontem jižní kříž. “Pokud jste dále na jih, samozřejmě, protože Dr Ski je… jen se podívejte!

Díky, Dr Ski!