Venuše po západu slunce

Kristina Rau směřuje k nebi směrem na Měsíc a Venuši - z vyhlídky na národní park Haleakala na Havaji - na tomto březnu 19, 2018, foto Leo Parias.